กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. ยกขบวนเยี่ยมนักวิจัยวิทยาเขตตรัง รับฟังทุกประเด็นปัญหาในการทำวิจัยและหาแนวทางพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปิดเวที Research On Tour ประจำปี 2566

วันนี้ (20 ตุลาคม 2566) ณ ห้องประชุม 2202 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรในสำนักวิจัยและพัฒนา เดินทางเข้าพบและเยี่ยมนักวิจัยในวิทยาเขตตรัง ภายใต้ชื่อกิจกรรม PSU Research On Tour ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาในการทำวิจัยของคณะและวิทยาเขต เพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมไปถึงหาช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุนได้มากที่สุด

ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าบบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะผู้บริหารของวิทยาเขต ในการต้อนรับคณะจากวิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของเวทีนี้กับนักวิจัยในวิทยาเขตว่า นักวิจัยทุกท่านควรตระหนักและให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์และทิศทางของมหาวิทยาลัย เพราะจะทำให้สามารถคิดโจทย์วิจัยและผลิตผลงานได้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการขับเคลื่อน ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง และหวังว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสให้นักวิจัยในวิทยาเขตตรังได้มีช่องทางรับทราบข่าวสารจากหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้เป็นเสียงสะท้อนต่อปัญหาที่เจอระหว่างการทำวิจัย เพื่อหาทางแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาผลงานวิจัยของวิทยาเขตได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ได้เล่าให้นักวิจัยทราบถึงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าและต้องการขับเคลื่อน รวมถึงเป้าหมายที่นักวิจัยจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ รวมถึงแนะนำตัวอย่างผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จกับนักวิจัยในวิทยาเขต เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นเป้าหมายกับนักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งทางวิทยาเขตตรัง มีอาจารย์จบใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์อยู่มาก จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นงานวิจัย เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ และผลิตผลงานที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศมากขึ้น

ในส่วนของวิทยาเขตตรัง มีการนำเสนอภาพรวมผลงานวิจัยของวิทยาเขต โดยอาจารย์ วรวุฒิ มัธยันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนนำเสนอให้เห็นภาพรวมและผลงานวิจัยที่วิทยาเขตตั้งใจจะพัฒนาต่อยอดในอนาคต รวมถึงปัญหาที่ทางวิทยาเขตประสบเพื่อสะท้อนให้มหาวิทยาลัยได้รับรู้และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงนำเสนอผลงานภาพรวมที่ผ่านมาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งทั้งสองคณะต่างก็ได้สะท้อนถึงสิ่งที่คณะดำเนินการและปัญหาเพื่อให้สำนักวิจัยและพัฒนาได้รับรู้ และเสนอแนวทางแก้ไขให้ทางวิทยาเขต รวมถึงเปิดเวทีให้นักวิจัยที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนรู้ ถือเป็นการปิดกิจกรรม PSU Research On Tour ประจำปี 2566 อย่างสมบูรณ์

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy