จริยธรรมการวิจัย มอ

ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

ขั้นตอนการขอประเมิน

ประเมินประเภทงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของโครงการ

ประเมินระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการขอรับหนังสือมอบอำนาจ เพื่อแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต่อกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy