จริยธรรมการวิจัย มอ

พรบ.คุ้มครองพันธ์พืช
/ การเข้าถึงทางชีวภาพ

การเข้าถึงทางชีวภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ

ข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ

ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement)

แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy