จริยธรรมการวิจัย มอ

การวิจัย
ในสัตว์ทดลอง

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ความรู้เรื่อง การกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงคลีนิก

  2. การคำนวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม R
  3. การคำนวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม GPOWER
  4. การคำนวณขนาดตัวอย่างบน Android 2.2
  5. การกำหนดขนาดตัวอย่างและแนวทางในการปฏิบัติและข้อควรระวัง สำหรับการทดสอบความเป็นพิษต่อผิวหนังในสัตว์ทดลอง

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy