จริยธรรมการวิจัย มอ

ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

แบบฟอร์ม

แบบประเมินประเภทของงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัญชีจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

หนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม รช.1

แบบประเมินประเภทของระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy