กลับไปเว็บไซต์เดิม

Live

ขอเชิญรับฟัง

ยางพารา ม.อ. ทิศทางและอนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง สู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน ที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม

กำลังจะเริ่มในอีก

Hours
Minutes
Seconds
Play Video about ยางพาราทิศทางและอนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง

ขอเชิญ นักวิจัย / บุคลากร

กรอกข้อมูลรางวัล หรือ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เพื่อพิจารณาคัดเลือกรับประกาศนียบัตรในงาน

" คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 "

กรอกข้อมูลรางวัล หรือ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับประกาศนียบัตรในงาน

“คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 “

Research & Innovation utilizations PLATFORM

ข่าวล่าสุด

ทุนวิจัยที่เปิดรับสมัคร

Video

Play Video
ถุงมือยางทางการแพทย์เคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากการค้นคว้าของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานวิจัยที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาจนได้เป็นผลิตภันณ์ระดับโรงงานต้นแบบที่พร้อมจะอนุญาตใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อไปต่อยอดการผลิตในเมืองไทย

ปฏิทินกิจกรรมสำนักวิจัย

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy