กลับไปเว็บไซต์เดิม

อัตลักษณ์

COLOR

RGB : 224 30 21        HTML : #E01E15

LOGO

PSU Research Logo แบบมาตรฐาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

PSU Research Logo สีขาว (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ใช้กับพื้นหลังสีเข้ม

ตราสัญลักษณ์เดิม

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy