กลับไปเว็บไซต์เดิม

ข่าวล่าสุด

ทุนวิจัยที่เปิดรับ

ม.อ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้โครงการ PSUxKMUTT ปีงบประมาณ 2567

แหล่งเงินทุน : เงินทุนรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมดเขต : 31/07/2024 11:59 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แหล่งเงินทุน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)

หมดเขต : 10/04/2024 4:30 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แหล่งเงินทุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หมดเขต : 30/04/2024 11:59 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ทุนวิจัยสถาบัน)

แหล่งเงินทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมดเขต : 30/09/2024 11:59 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

ม.อ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้โครงการ PSUxKMUTT ปีงบประมาณ 2567

แหล่งเงินทุน : เงินทุนรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมดเขต : 31/07/2024 11:59 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แหล่งเงินทุน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)

หมดเขต : 10/04/2024 4:30 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แหล่งเงินทุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หมดเขต : 30/04/2024 11:59 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ทุนวิจัยสถาบัน)

แหล่งเงินทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมดเขต : 30/09/2024 11:59 pm

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลายื่นข้อเสนอ

สมัครงาน

Apply for a job

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง Data Scientist , Business Analyst

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Data Scientist , Business Analyst

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง Data Scientist , Business Analyst

สำนักวิจัยฯ ม.อ. รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง Data Scientist , Business Analyst

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายบูรณภาพการวิจัย

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายบูรณภาพการวิจัย

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เป็นรายไตรมาส

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy