กลับไปเว็บไซต์เดิม

รางวัลวิจัย

รางวัลระดับชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย

Research & Innovation Award for Mankind 2024

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy