กลับไปเว็บไซต์เดิม

เผยแพร่งานวิจัย

Research Dissemination

Video

Play Video
ถุงมือยางทางการแพทย์เคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากการค้นคว้าของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานวิจัยที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาจนได้เป็นผลิตภันณ์ระดับโรงงานต้นแบบที่พร้อมจะอนุญาตใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อไปต่อยอดการผลิตในเมืองไทย

Research Highlight

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy