กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในเวที The 48th International Invention of Geneva

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง ในเวที The 48th International Invention of Geneva ระหว่าง 17 – 21  เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนงบประมาณค่าเดินทาง และค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมแก่ผลงานในอัตรา 50 : 50 ร่วมกับคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์นักวิจัย/นักประดิษฐ์/บริษัท โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ผลงาน ดังต่อไปนี้

1.ผลงานวิจัยเรื่อง “หุ่นยนต์ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขนรูปแบบใหม่” (A newly designed upper-limb rehabilitation robot) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.ผลงานวิจัยเรื่อง “แอปพลิเคชันคำนวณขนาดยากระตุ้นหัวใจและยากระตุ้นความดันโลหิต (ไอโนแคล)” (Inotropic Calculator Application (InoCal)) ของ นายแพทย์ปรินทร์ บุญธรรม คณะแพทยศาสตร์

3.ผลงานวิจัยเรื่อง “แผ่นแปะรักษาแผลในปากจากสารสกัดสมุนไพรและโพลิเมอร์ธรรมชาติ (มาดีเซีย)” (Oral ulcer patch from herbal extract and natural based polymer (MADESIA®)) ของรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์

หมายเหตุ เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด และมีจำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเสนอเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลงานวิจัยจากคณะ/หน่วยงานของท่านเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จึงยังไม่ได้รับคัดเลือกให้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในปี 2567

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy