กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ด่วน! ตรวจสอบรายชื่อ และความถูกต้อง รางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567

ตามที่ท่านได้เสนอเพื่อพิจารณารางวัลคุณค่าประจำปี 2567 จำนวน  8 รางวัล ประกอบด้วย 

 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/หน่วยงาน (เสนอชื่อโดยคณะ/หน่วยงาน) 
 2. รางวัลผลงานวิจัยระดับชาติ  
 3. รางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
 4. รางวัลผลงานวิจัยนำเสนอในระดับชาติ 
 5. รางวัลผลงานวิจัยนำเสนอในระดับนาขาติ 
 6. รางวัลค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก
  รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
 7. รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม
  (รางวัลลำดับที่ 2- 3 อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรดำเนินการกรอกผ่านแบบฟอร์ม) 

 

ทั้งนี้สำนักวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบผลงานที่ท่านอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 ตามเอกสารแนบทั้งนี้ 

ขอท่านได้ตรวจสอบผลงานของท่านตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
หากมีแก้ไขขอท่านได้แจ้งกลับ คุณเจนจิรา สมชาติ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (ก่อนเวลา 16.30 น.) ผ่านทางอีเมล : janjira.s@psu.ac.th เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าท่านไม่มีการแก้ไขใดๆ  

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy