กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ศ.ดร.สนิท นำทีม คณะกรรมการนโยบายวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจสังคม ม.อ. เข้าพบ NER เพื่อหารือกลไกความร่วมมือการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ ณ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการนโยบายวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจสังคม และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมคณะกรรมการนโยบายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจสังคม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะกรรมการนโยบายวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจสังคม รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมด้วย ผู้บริหารและทีมวิจัย อาจารย์อัยยพร ขจรไชยกูล ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา ดร.ณัฐพนธ์  อุทัยพันธุ์ นักวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ และคณะ เข้าพบบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมโรงงาน

ในการเข้าพบครั้งนี้ ได้หารือถึงการเชื่อมโยง กลไกการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง พร้อมส่งเสริมกระบวนการรับโจทย์วิจัยตามความต้องการของบริษัทอย่างใกล้ชิด และครบวงจร เพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน สู่การนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy