กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ. ลงนามร่วม บ.มด กัต จับมือสร้างสร้างองค์ความรู้สุขภาพการแพทย์วินิจฉัยข้อมูล คู่การตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ สู่การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ

เมื่อวานนี้ (28 พฤศจิกายน 2566) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณฐิตะวดี เกียรตินิกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มด กัต จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะผู้บริหาร บริษัท มด กัต จำกัด และนักวิจัยด้านสุขภาพการแพทย์ ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท มด กัต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลจุลินทรีย์ในลำไส้ของชาวไทยภาคใต้และสร้างฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่นำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านไมโครไบโอมทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดทั้งองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้ง เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางไมโครไบโอม และเทคโนโลยีทางการแพทย์แบบเชื่อมโยงงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยข้อมูลสุขภาพควบคู่กับการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้เฉพาะบุคคลและนำไปสู่การวินิจฉัยโรคแบบได้ผลที่แม่นยำ

ความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นโดยศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบเชื่อมโยงงานบูรณาการทางด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิก และชีวสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อการใช้งานจริงอย่างครบวงจร และ ทางบริษัท มด กัต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านการสร้างฐานข้อมูล และองค์ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของคนไทยและอาเซียน และตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลความรู้ด้านจุลินทรีย์ในแถบประเทศอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ พูดถึงการร่วมมือกันในครั้งนี้ ว่าเป็นอีกความร่วมมือที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการรวบรวมข้อมูลจุลินทรีย์ในลำไส้และสร้างฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่นำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านไมโครไบโอมทางการแพทย์ การร่วมมือกันจะเป็นโอกาสให้การดำเนินการในเชิงวิชาการด้านดังกล่าวให้เข้มแข็งมากขึ้น จนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสุขภาพการแพทย์ต่อไปได้

ทางด้านคุณฐิตะวดี เกียรตินิกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มด กัต จำกัด ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะแพทยศาสตร์ที่มีบทบาทมากในภูมิภาค บริษัทฯเองมีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำด้านจุลินทรีย์ลำไส้ของมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์ความรู้ที่เกิดจากความร่วมมือในครั้งนี้จึงจะเป็นประโยชน์กับการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ที่จะช่วยให้คนไทยอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการสร้างแผนที่ของจุลินทรีย์ในลำไส้ของคนไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมหรืออาหารท้องถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดี ลดภาระทางการแพทย์ หรือช่วยเพิ่มมูลค่าให้อาหารท้องถิ่นได้

Facebook Page

ข่าวยอดนิยม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy