กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ. จับมือ บจก.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ สร้างงานวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแมลงโปรตีนทางเลือกใหม่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ท้าวจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีญาภรณ์ แก้วทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ดร.เทวี มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากความต้องการที่จะทำการวิจัยและบริหารจัดการองค์ความรู้ เรื่องแนวทางการจัดการและสร้างมูลค่าให้ของเสียจากกระบวนการผลิต ด้วยการนำมาเป็นวัตถุดิบเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย BSF ให้เป็นแมลงโปรตีนทางเลือก โดยรองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร ได้พูดถึงรายละเอียดของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เริ่มจากการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการของเสีย เศษผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ ที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบเลี้ยงแมลงวันลายหรือแมลงทหารเสือ ให้เป็นแมลงโปรตีนทางเลือก ซึ่งเป็นไปตามสโลแกนของบริษัทที่ว่า “มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย”  โดยนำหลักความยั่งยืนมาบริหารจัดการ PFP Zero Waste  มากกว่าคุณภาพ คือ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้แมลงโปรตีนทางเลือกหรือแมลงวันลาย BSF ย่อยขยะอินทรีย์นั้น เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก เพราะขยะอินทรีย์ที่เก็บรวมไว้จะเกิดการหมักและย่อยสลาย กลายเป็นก๊าซมีเทน ซึ่งส่งผลรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 28 เท่า มหาวิทยาลัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะนำมาซึ่งโมเดลใหม่ ที่ตอบโจทย์ นโยบาย BCG ของรัฐบาล และเป็นโมเดลนำร่องตามที่ประเทศไทยประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อส่งคุณค่าต่อสังคม ประเทศชาติ และโลกของเราต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy