กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ.ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Stem cell

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณจิรัญญา ประชาเสรี ประธานกรรมการบริหาร-ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วย ว่าที่เรือตรีกันตพัฒน์  คเชนทร์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด และ ดร.อาคม  ใสงาม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ เป็นตัวแทนจากทางบริษัทเข้าร่วม นอกจากนั้นยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ จากสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสรัตน์ คงขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในฐานะนักวิจัยหลัก ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือด้านเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โดยมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และการยกระดับองค์ความรู้ด้านเซลล์ต้นกำเนิดและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ให้มากขึ้น ผ่านการสนับสนุนทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้การสนับสนุนด้านคำปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งในฝั่งของบริษัทนั้น จะมีบทบาทในการสนับสนุนให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ร่วมศึกษา ค้นคว้า และทำการวิจัยกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำวิจัยอื่นๆ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในแวดวงงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy