กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

PSU และ K-MEDI Hub ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับ “นวัตกรรมทางการแพทย์ และนวัตกรรมสุขภาพ” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย Mr. Jin Yang, President K-MEDI Hub Mr. In Kyu Park Vice President K-Medi hub จากสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายในงานจัดแสดง Korea International Advanced Medical Equipment & Medicine Expo 2024 (KOAMEX 2024) ณ เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ และนวัตกรรมสุขภาพ 

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความมุ่งหวังว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันระยะยาวเพื่อเติบโต สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยที่ทันสมัย และร่วมดำเนินโครงการที่ช่วยยกระดับวงการการศึกษา และมีส่วนช่วยในการพัฒนาสุขภาพโลก ร่วมสร้างระบบนิเวศทางปัญญาที่มีความหลากหลาย และมีความ เชี่ยวชาญร่วมกัน โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ K-MEDI hub ผ่านการแลกเปลี่ยน อาจารย์ นักวิจัย การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่พบในประเทศไทย และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสำหรับการทดลองทางคลินิกและการจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าและมีส่วนช่วยในการพัฒนาการดูแลสุขภาพและการวิจัยทางการแพทย์ ในระดับโลกต่อไป 

นอกจากนี้ในช่วงเช้าในวันลงนามความร่วมมือยังได้ความอนุเคราะห์จาก K-MEDI Hub เข้าชมบริษัท Phyto Genomics ดำเนินการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และ Medicinal Plant Industrialization Support Center (MPIS) ซึ่งหน่วยงานที่เป็นส่วนของการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการต้อนรับและนำเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี 

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy