กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ. ลงนามความร่วมมือ มฟล. เน้นสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการให้นักวิจัยของทั้งสองหน่วยงานได้สร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง มีพันธมิตรในการทำงานวิจัยที่มีมิติ หลากหลายและครบถ้วน ร่วมไปถึงสามารถสร้างงานนวัตกรรมที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นไปที่กลุ่มนักวิจัยในรุ่นกลางถึงรุ่นใหม่ ใน 3 สาขา ได้แก่ สมุนไพร และความงาม  อาหารและความมั่นคงทางอาหาร และ BCG เพื่อให้นักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เปิดกว้างทางการศึกษาเรียนรู้ และขยายฐานวิจัยให้ครอบคลุม ซึ่งเป้าหมายสำคัญของโครงการ คือการที่นักวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน จะสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้น มาแลกเปลี่ยนและเติมเต็มให้ครบองคาพยพได้อย่างสมบูรณ์

ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างกันแล้ว ภายในข้อตกลงดังกล่าว จะมีการสนับสนุนทุนวิจัยให้นักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำงานวิจัยร่วมกัน ผ่านการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอรับทุน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยจะได้ทำงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัย และถือเป็นต้นแบบความร่วมมือให้กับมหาวิทยาลัยอื่นต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy