กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

MFUxPSU จัดกิจกรรม Boot Camp รวมศาสตร์งานวิจัยจากเหนือสู่ใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะมหาวิทยาลัยฯที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ที่มีเป้าหมายในการเป็นกลไกหลักเพื่อพัฒนางานวิจัยของภาคใต้ และประเทศ ให้เกิดศักยภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยฯเล็งเห็น และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จในโครงการงานร่วมศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เป็นโมเดลต้นแบบ สู่ความร่วมมือครั้งต่อมา กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในชื่อโครงการ Multidisciplinary Research & Innovation Joined Projects between Mae Fah Luang University and Prince of Songkla University (MFUxPSU) ซึ่งกิจกรรมแรกของโครงการ คือการจัดกิจกรรม Boot Camp เพื่อให้นักวิจัยสองมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด ความเชี่ยวชาญของตัวเอง เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยใหม่ ให้เกิดเป็นความร่วมมือ จากนักวิจัยชาวเหนือ และชาวใต้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดสงขลา

โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นด้วยการนำคณะนักวิจัย ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึง 4 ห้องปฏิบัติการ ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้างแล้ว ยังช่วยทำให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้สร้างเครือข่ายและเห็นถึงความชำนาญที่จะมาเติมเต็มและทำงานร่วมกันได้ ซึ่งนอกจากนั้น โครงการฯยังมีการบรรยาย จาก ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มาให้คำแนะนำและช่วยหล่อหลอมให้นักวิจัยทั้งสองหน่วยงาน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น จนเกิดเป็นกลุ่มวิจัยย่อยๆถึง 12 กลุ่ม ที่ผสมผสานระหว่างนักวิจัยทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้กลุ่มอาหารและความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มสมุนไพรและความงาม และกลุ่ม BCG

หลังจากนักวิจัยได้รวมตัวคิดโจทย์วิจัยร่วมกันแล้ว ภายในงานได้มีการนำเสนอโครงการของผู้เข้าร่วม ต่อผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้คำแนะนำเพื่อให้นักวิจัยกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด หรือเพิ่มเติมในประเด็นที่ควรเพิ่ม เพื่อยื่นขอรับทุนสนับสนุนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้ไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ในมหาวิทยาลัย แต่เป็นการรวมกันของสถาบันทางการศึกษาที่มีองค์ความรู้ เพื่อให้ได้ผลงายวิจัยที่สมบูรณ์และครอบคลุมความต้องการในทุกพื้นที่ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป

วีดีโอประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy