กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

วช. MOU 12 สถาบันอุดมศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ไทยในเวทีโลก

NRCT-MOU
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ เวที Highlight Stage ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 : Thailand Research Expo 2023” ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในระดับนานาชาติ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามร่วมกับ ผู้บริหารอีก 11 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยกาพสินธุ์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การสร้างความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการกำหนดเส้นทางแห่งการร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนภาควิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างสถาบันการศึกษา และตอบสนองต่อความต้องการในด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ กำลังคนและผู้เชี่ยวชาญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงดึงดูดในการมีความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป และยังเป็นการพัฒนาอนาคตของประเทศไทยด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในเวทีโลก

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy