กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

อธิการบดี ม.อ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยที่มุ่งผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสุขภาพการแพทย์

MOU

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Dr. Anjali Shijo ผู้จัดการอาวุโสบริษัท Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Pte. Ltd., Dr. Ryo Niishio, ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Pte. Ltd., และคุณจุลินทิพย์ พุทธวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ทอัฟ E.C. NEXT Company Limited ผู้นำเทคโนโลยี Microneedle 2x released ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยที่มุ่งผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสุขภาพการแพทย์ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือจะมุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในเรื่อง การนำนวัตกรรม the PLGATM-based มาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการบริหารยาผ่านผิวหนังด้วยไมโครนีดเดิ้ล (microneedle) มุ่งสู่ตลาดสุขภาพการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) และระดับโลก (Global)

ทั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม Dr. Ryo Niishiro ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Pte. Ltd. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

นอกจากนี้ ยังมี รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยพล ปีตธวัชชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา ธนนิมิต คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมคณาจารย์ นักวิจัยจากสาขาวิชาสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรม ชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้แทนจาก Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Pte. Ltd. และบริษัทสตาร์ทอัฟ E.C.NEXT Company Limited ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy