กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัย ม.อ. นำทีมคณะแพทย์ ม.อ. เดินสายหารือความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่องสุขภาพเต้านมในภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย และคณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการควบคุมมะเร็ง รองศาสตราจารย์ นพ.หัชชา ศรีปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญนัช กนกวิรุฬห์ ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร ประพรหม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบและหารือกับ นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นพ.ภาณุพงศ์ สุขป่าน และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาล เรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่องสุขภาพเต้านมในภาคใต้ตอนล่าง และการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเรื่องสุขภาพเต้านมในภาคใต้ตอนล่างร่วมกัน ซึ่งนอกจากในประเด็นวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว ยังได้หารือไปถึงความร่วมมือวิจัยในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ และจากการหารือดังกล่าว ได้มีความเห็นชอบในการดำเนินการวิจัยร่วมกัน และจะพัฒนาไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง 3 หน่วยงานในอนาคต ทั้งนี้ หลังจากการหารือ คณะผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ทำงานของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งพื้นที่ทำงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่องสุขภาพเต้านมในภาคใต้ตอนล่าง

 

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy