กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567

เบญจมาส เชียรศิลป์-01

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของนักวิจัยไทย ได้แก่ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และถือเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ท่านที่ 9 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นรางวัลจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 โดยมุ่งเน้นในการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยของไทยที่มีผลงานโดดเด่น แสดงถึงความคิดริเริ่ม และนักวิจัยท่านนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัย อุทิศตนดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากความทุ่มเท และสติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกด้วย

โดยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาส คือหนึ่งในนักวิจัยแถวหน้าของมหาวิทยาลัยที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เดิมเป็นวัสดุไร้ค่าให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งในรูปของน้ำมันไบโอดีเซล ด้วยการคัดแยกและเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ไขมันสูงบนวัสดุเศษเหลือพวกลิกโนเซลลูโลสที่พบมากในกองทะลายปาล์ม ซึ่งมีความสามารถใช้เลี้ยงจุลินทรีย์สร้างน้ำมันได้ ดีกว่า การเพาะเลี้ยงสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของนักวิจัยไทย ได้แก่ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และถือเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ท่านที่ 9 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทั้ง 9 ท่านของปี 2567 นี้จะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy