กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ทีมนักวิจัย ม.อ. พาผลงานวิจัยโดดเด่น คว้า 3 รางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่นำผลงานวิจัย ไปประกวดและคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567” โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567

รางวัลผลงานระดับดี สาขาการศึกษา จากผลงานเรื่อง “หุ่นจำลองมดลูกอัจฉริยะจากยางธรรมชาติร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการทำหัตถการทางนรีเวชเสมือนจริง” (The Smart Uterine from Natural Rubber Model with Artificial Intelligence for Gynecologic Procedures Simulation) ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567

รางวัลผลงานระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมท่อหายใจที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และไบโอฟิล์ม โดยกระบวนการสังเคราะห์สีเขียวที่ใช้สารสกัดยูคาลิปตัส เป็นสารรีดิวซ์และสารคงสภาพ” (Innovative Endotracheal Tube Coated with Nanoparticle with Antibacterial and Antibiofilm Properties Using Eucalyptus Leaf Extract as Reducing and Stabilizing Agent in Green Synthesis) ผลงานของ ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย , ดร.สุภากิจ เภาเสน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์กฤตธี เดชยง , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพงศ์ วัฒนาวนิช , ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู และ นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567

รางวัลผลงานระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา จากผลงานเรื่อง “หุ่นจำลองเด็กทารกจากยางธรรมมชาติพร้อมระบบประเมินผลอัจฉริยะ สำหรับฝึกทำ CPR” (Infant Manikin Made of Natural Rubber with an Intelligent Evaluation System for CPR Training) ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวจิรารัตน์ พร้อมมูล

สำหรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรมวิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีการคิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากผลงานเดิมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทุกผลงานข้างต้น จะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy