กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.ชายธง ชูเรืองสุข เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติประจำปี 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นายแพทย์ชายธง ชูเรืองสุข นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากเรื่อง “ความท้าทายและโอกาสของการใช้อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำในการรักษาและป้องกันโรคอ้วนและโรคเบาหวาน” (Low & Reduced Carbohydrate Diets: Chalenges and Opportunities for Obesity and Diabetes Management and Prevention) โดยมี Professor Emilie Combet จาก University of Glasgow สหราชอาณาจักร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ดร.นายแพทย์ชายธง เป็นอาจารย์แพทย์ หน่วยโภชนศาสตร์คลินิกและโรคอ้วน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าเรื่องโภชนศาสตร์ ซึ่งพูดถึงเรื่องการจัดการอาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ และจัดให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการของโรค ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต ลดเวลานอนโรงพยาบาล รวมทั้งป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่ได้รับการรักษาโรคได้ 

โดยรางวัลวิทยานิพนธ์ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย โดยเป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์อย่างเหมาะสม มีความชัดเจน และมีศักยภาพสูงต่อการนำไปใช้งานในอนาคต และได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ระดับชาติ หรือนานาชาติ และจะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy