กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.อ. ที่ได้รับรางวัลด้านการเกษตร ในงานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สวก.

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลด้านการเกษตร ในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward: From Local to Global) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสำนักงานฯ สวก. โดยมีนักวิจัยได้รับรางวัล ดังนี้

1. รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 รางวัลลำดับที่ 2 จากเรื่อง “การพัฒนาตำรับยาทางการแพทย์ที่มีสารสกัดมาตรฐานพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ”

2. ดร.ยงยุทธ์ เทพรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลโครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 รางวัลลำดับที่ 2 จากเรื่อง “ไฮโดรเจลสมานแผลในสัตว์ของสารสกัดน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากกะลาปาล์มน้ำมัน (โครงการปีที่ 2)

3. ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 รางวัลลำดับที่ 3 จากเรื่อง “การพัฒนาพืชกระท่อมเพื่อการใช้ในทางการแพทย์”

โดยผู้ได้รับรางวัลทุกท่านได้เข้ารับมอบโล่รางวัลจาก คุณชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy