กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.อ. เนื่องในโอกาสรับพระราชทานโล่รางวัลจากกรมสมเด็จพระเทพฯ ในงานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สวก.

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward: From Local to Global) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสำนักงานฯ สวก. ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 รางวัลลำดับที่ 3 ได้แก่ ดร.ยงยุทธ์ เทพรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2. รางวัลผู้ประกอบการ สวก. ดีเด่นที่นำผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทรางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท ไฟโตไบโอติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการวิจัยเรื่อง “ไฮโดรเจลสมานแผลในสัตว์ของสารสกัดน้ำส้มควันไม้ที่ผลิต จากกะลาปาล์มน้ำมัน (โครงการปีที่ 2)” ของ ดร.ยงยุทธ์ เทพรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy