กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ.ร่วมแสดงความยินดีนักวิจัยที่เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้กับนักวิจัยที่ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมเข้าเฝ้าฯในพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  โดยในปีนี้ประกอบไปด้วยผลงานที่เข้ารับพระราชทานรางวัล ดังนี้

1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

2.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 รางวัลผลงานระดับดี สาขาการศึกษา
ผลงานเรื่อง “หุ่นจำลองมดลูกอัจฉริยะจากยางธรรมชาติร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการทำหัตถการทางนรีเวชเสมือนจริง” (The Smart Uterine from Natural Rubber Model with Artificial Intelligence for Gynecologic Procedures Simulation) ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 รางวัลผลงานระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมท่อหายใจที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และไบโอฟิล์ม โดยกระบวนการสังเคราะห์สีเขียวที่ใช้สารสกัดยูคาลิปตัส เป็นสารรีดิวซ์และสารคงสภาพ” (Innovative Endotracheal Tube Coated with Nanoparticle with Antibacterial and Antibiofilm Properties Using Eucalyptus Leaf Extract as Reducing and Stabilizing Agent in Green Synthesis) ผลงานของ ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย , ดร.สุภากิจ เภาเสน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์กฤตธี เดชยง , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพงศ์ วัฒนาวนิช , ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู และ นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ คณะวิทยาศาสตร์

4.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 รางวัลผลงานระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา
ผลงานเรื่อง “หุ่นจำลองเด็กทารกจากยางธรรมมชาติพร้อมระบบประเมินผลอัจฉริยะ สำหรับฝึกทำ CPR” (Infant Manikin Made of Natural Rubber with an Intelligent Evaluation System for CPR Training) ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวจิรารัตน์ พร้อมมูล

5.รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสของการใช้อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำในการรักษาและป้องกันโรคอ้วนและโรคเบาหวาน” (Low & Reduced Carbohydrate Diets: Chalenges and Opportunities for Obesity and Diabetes Management and Prevention) ผลงานของ ดร.นายแพทย์ชายธง ชูเรืองสุข นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์โดยมีProfessor Emilie Combet จาก University of Glasgow สหราชอาณาจักร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

และในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้ง

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy