กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ม.อ. ที่ผ่านการรับรองจาก อย.

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาเป็นคณะกรรมการโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ 2 หลังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการรับรองดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผลบังคับถึงวันที่ 27 มีนาคม 2571

รายละเอียดเพิ่มเติม https://herbal.fda.moph.go.th/herbal-clinic1/name_herbalclinic

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy