กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

นักวิจัย ม.อ. คว้า 6 รางวัล ในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”

The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีนักวิจัยได้รับรางวัล ดังนี้

เหรียญเงิน (Silver Medal)

1. แผ่นแปะรักษาแผลในปากจากสารสกัดสมุนไพรและโพลิเมอร์ธรรมชาติ (มาดีเซีย)
Oral ulcer patch from herbal extract and natural based polymer (MADESIA®)

The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

นักวิจัย :

 1. รศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์   (คณะเภสัชศาสตร์)  หัวหน้าคณะฯ
 2. ภญ.ธัญลักษณ์ มีแต้ม
 3. นายธงธรรม สุขสวัสดิ์
 4. นายสรวิชญ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล
 5. นางสาวมิ่งขวัญ ราชภิรมย์
 6. รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญาก  (คณะเภสัชศาสตร์)       
 7. รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์  (คณะเภสัชศาสตร์)       
 8. นางสาวปารณีย์ สุขลิ่ม
 9. ผศ.ดร.ท พ.สุพลเทพ ตีระกนก  (คณะทันตแพทยศาสตร์)
 10. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์  (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
 11. ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์  (วิทยาลัยนานาชาติ)

2. แอปพลิเคชันคำนวณขนาดยากระตุ้นหัวใจและยากระตุ้นความดันโลหิต (ไอโนแคล)
Inotropic Calculator Application (InoCal)

The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

นักวิจัย : นายแพทย์ปรินทร์ บุญธรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

เหรียญทองแดง (Bronze Medal)

3. แพลตฟอร์มการบริหารยาผ่านผิวหนังด้วยไมโครอาเรย์แบบละลายได้ (Microneed Tech)
The Revolutionary intradermal frontier of medicinal drugs by dissolvable microarray platform (Microneed Tech)

The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

นักวิจัย :

 1. คุณจุลินทิพย์ พุทธวงศ์  (คณะแพทยศาสตร์)  หัวหน้าคณะฯ
 2. ผศ.ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์  (คณะแพทยศาสตร์)
 3. ผศ.ดร.สุชีรา ธนนิมิตร  (คณะวิทยาศาสตร์)

 

4. หุ่นยนต์ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขนรูปแบบใหม่
A newly designed upper-limb rehabilitation robot

คว้า 2 รางวัล , รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) , รางวัล Special Price จากมหาลัยซาอุดิอาระเบีย

The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

นักวิจัย : 

 1. ผศ.ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)    หัวหน้าคณะฯ
 2. ผศ.ดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์  (คณะเศรษฐศาสตร์)
 3. ผศ.นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน  (คณะแพทยศาสตร์)
 4. นายเอาว์ฟา เจะเลาะ

 

5. เครื่องดื่มบูสตาร์ แมกซ์
Boosta Max Drink

นักวิจัย :

 1. รศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์  (คณะแพทย์ศาสตร์)  หัวหน้าคณะฯ
 2. รศ.ดร. วรมย์ญลิน ทิพย์มณี  (คณะแพทย์ศาสตร์)
 3. ผศ.ดร.กานต์ธิดา จุลฉีด  (คณะแพทย์ศาสตร์)
 4. ผศ.ดร.กฤต จารุพานิช  (คณะแพทย์ศาสตร์)
 5. บริษัท 7 ดราก้อน

ความสำเร็จของนักวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ล้วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy