กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ติดอันดับการประกาศผล Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics 8 ปีซ้อน

Highly Cited Researchers
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ศูนย์ความเป็นเลิศ​นานาชาติ​ด้านวิทยาศาสตร์​และนวัตกรรม​อาหาร​ทะเล​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) ในสาขา Agricultural Sciences ถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2022 และเป็นนักวิจัยชาวไทยเพียงหนึ่งเดียว ในการจัดอันดับครั้งนี้
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ได้รับการยกย่องและยอมรับในฐานะนักวิจัยแถวหน้าทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก จากการสั่งสมประสบการณ์และผลงานมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 นักวิจัยแกนนำของไทย ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยอาจารย์เชี่ยวชาญใน 2 สาขา คือ คุณภาพอาหารทะเล และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
 
โดยการจัดอันดับของ Clarivate(TM) Analytics ซึ่งถือเป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ จำแนกโดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณมิติจาก Clarivate Analytics ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์และสืบค้นประเภท web based ชั้นนำระดับโลกอย่าง InCites(TM) Essential Science Indicators(SM) รวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านการวัดคุณภาพเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลบ่งชี้แนวโน้ม โดยพิจารณาจากจำนวนการตีพิมพ์งานวิจัยและข้อมูลการอ้างอิงจาก Web of Science(TM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเภท web based ที่สามารถสืบค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาตร์และเชิงวิชาการได้อย่างแม่นยำที่สุด และยังสามารถระบุจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยได้ นอกจากนี้ รายชื่อ Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics ยังเป็นส่วนสำคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีมานานและมีอิทธิพลมากที่สุดอีกด้วย 
 
 

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy