กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) ซึ่งถือเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ท่านที่ 8 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
รางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิจัยไทย ที่มอบให้แก่นักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากความทุ่มเท และสติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกด้วย
 

ทำเนียบนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุลคณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
2552 ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2553รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
2554รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณาคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเภสัช
2555รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
2557ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยคณะวิทยาศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
2558ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุลคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
2566ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy