กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล PSU-BCG Hackathon

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมนวัตกรจัดกิจกรรมการแข่งขัน PSU-BCG Hackathon รอบชิงชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ ” The 2nd Annual Health Research International Conference 2023 (AHR-iCON 2023) ” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

โดยในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิโชค อนันตเสรี ซึ่งทั้งสามท่านต่างมีความรู้ความสามารถ และผ่านประสบการณ์การแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติจนคว้ารางวัลมามากมาย และได้นำเอาองค์ความรู้ที่สั่งสมมานั้น มาเป็นข้อแนะนำให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีม จนได้ผลการแข่งขัน ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานเรื่อง แผ่นปิดแผลจากเส้นใยอัลจิเนตนาโนไฟเบอร์ผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน จากทีม ABC GO
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานเรื่อง SilverNano Foley Catheter สายสวนปัสสาวะเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดใบยูคาลิปตัส จากทีม CABI-SEA
  • รางวัลพิเศษจากคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ผลงานเรื่อง แผ่นปิดแผลจากเส้นใยอัลจิเนตนาโนไฟเบอร์ผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน จากทีม ABC GO
  • รางวัล popular vote รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ผลงานเรื่อง EnviBlock Filter จากทีม แชมป์เก่าสองสมัย
  • รางวัล popular vote การนำเสนอผ่าน Tik Tok ได้แก่ผลงานเรื่อง EnviBlock Filter จากทีม แชมป์เก่าสองสมัย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy