กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ได้รับคัดเลือกเป็น เภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566

pharmacist

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น เภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 สาขาเภสัชกรรมด้านวิจัย และนวัตกรรม และจะเข้ารับรางวัลในวันเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 24 กันยายน 2566 ณ BITEC บางนา

สำหรับการคัดเลือกดังกล่าว พิจารณาจากเภสัชกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีผลงานดีเด่นในการประกอบวิชาชีพ อุทิศตนต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพต่อไป โดยผู้ได้รับคัดเลือกในด้านวิจัย และนวัตกรรม จะต้องมีการประยุกต์และพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ การทดลองทางคลินิก หรือวิธีการใหม่ในการนำส่งยา และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy