กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2566 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2566

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ในการประชุม กบม 9-2566-08

เมื่อวานนี้ (3 ตุลาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการคว้ารางวัลจากเวทีประกวดแข่งขันต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนักวิจัยเข้ารับรางวัล ดังนี้

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีมาก ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีเด่น ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับเหรียญทอง เรื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา ได้แก่ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับเหรียญทอง เรื่อง การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่ ได้แก่ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับเหรียญทอง เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน ได้แก่ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับเหรียญเงิน เรื่อง นวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรจากพืชในวงศ์ชมพู่ โดย ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ , ดร.สุภากิจ เภาเสน จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับเหรียญเงิน เรื่อง ไฮโดรเจลสมานแผลที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรัง โดย ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ , ดร.สุภากิจ เภาเสน จาก คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับเหรียญทองแดง เรื่อง นวัตกรรมน้ำเลี้ยงเชื้อ Streptomyces NR8-2 จากกากสาคูเพื่อควบคุมโรคพืช โดย รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ และทีมวิจัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับเหรียญทองแดง เรื่อง ไบโอแทฟ สูตรอิมัลชันเชื้อไตรโคเดอมา PSU-P1 ควบคุมโรคพืช โดย รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ และทีมวิจัย

นอกจากนี้ยังมีรางวัลจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้แก่ ผศ.ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมวิจัย ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับเหรียญทองแดง เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy