กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถขอรับการจัดสรรทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารที่มีห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยลักษณะทางกายภาพ เพื่อยกระดับตวามปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐานระดับสากลต่อไปได้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม EILA 6 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 3 พฤศจิกายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุพรชัย  อ่อนดำ
โทร. 074-286954 (ภายใน 6954)    E-mail : supornchai.o@psu.ac.th

[custom_date_post_display_nowpml]

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy