กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมมาตรฐานความปลอดภัย
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถขอรับการจัดสรรทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารที่มีห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยลักษณะทางกายภาพ เพื่อยกระดับตวามปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐานระดับสากลต่อไปได้
 
บัดนี้การการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”
 
ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม EILA 6 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุพรชัย  อ่อนดำ
โทร. 074-286954 (ภายใน 6954)    E-mail : supornchai.o@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy