กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วิจัยข้ามกำแพง : เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research across the wall: Health Science)” ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตปัตตานี

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักวิจัยทุกศาสตร์ ทุกสาย ทุกสาขา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยข้ามกำแพง : เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research across the wall: Health Science) ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ กลุ่มวิจัยอาหารทางการแพทย์ พร้อมรับฟังการเสวนาที่น่าสนใจเรื่อง อาหารจำเพาะโรค : มุมมองจากแพทย์สู่ภาคอุตสาหกรรม โดย ดร. นายแพทย์ชายธง ชูเรืองสุข  คณะแพทยศาสตร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2566 (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ
Tal : 074-2869401   E-mail : sudarat.w@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy