กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ / นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำเอาความรู้ไปทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ –  17 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมพร้อม Link Zoom ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy