กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

Tip & Trick : การใช้ “ChatGPT ช่วยทำงานวิจัยได้อย่างไร…?” และไม่ผิดหลักจริยธรรมการวิจัย

ChatGPT ช่วยทำวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. โดยฝ่ายบูรณภาพการวิจัย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย เรื่อง Tip & Trick : การใช้ “ChatGPT ช่วยทำงานวิจัยได้อย่างไร…?” และไม่ผิดหลักจริยธรรมการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักวิจัยสามารถนำเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) : ChatGPT มาประยุกต์กับงานวิจัยให้เหมาะสมและไม่ผิดหลักจริยธรรมการวิจัยได้ โดย รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ Meeting Zoom
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 ธันวาคม 2566

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy