กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) จากการลงทุนในโครงการวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) จากการลงทุนในโครงการวิจัย”  

24 – 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องหาดใหญ่ ชั้น L โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม หรือ SROI เป็นแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถวัดผลประโยชน์ของโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการวิเคราะห์ที่โปร่งใสจะทำให้สามารถสื่อสารกับสาธารณะและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ดีขึ้น

ลงทะเบียนวันนี้ –  17 มกราคม 2567
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำ โครงการวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (โครงการเดี่ยว) มาเพื่อร่วมฝึกปฏิบัติในวันอบรมด้วย

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย  อ่อนดำ โทร. 074-286954 E-mail: supornchai.o@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy