กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขยายเวลารับสมัคร!! เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)

สำนักวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรม “การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักมาตรฐานสากลดานจริยธรรมและวิชาการสําหรับวางรูปแบบ ดําเนินการ บันทึก และรายงานการวิจัยทางคลินิก การปฏิบัติตามมาตรฐาน GCP ซึ่งเป็นการรับประกันว่า สิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครจะได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาวิจัยยาทางคลินิก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 17-18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทะเบียนฟรี !! (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้โดยชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 มกราคม 2567
และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมในวันที่ 10 มกราคม 2567 ทางอีเมล์ผู้สมัครและทางหน้าเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว
โทร 074-28-6955 E-mail: arunwan.s@psu.ac.th

หมายเหตุ

  1. สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว
  2. ค่าลงทะเบียน กรุณาชำระหลังจากการประกาศรายชื่อ วันที่ 10 มกราคม 2567

โอนเข้าบัญชีเลขที่ : 565-286382-0
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี : สำนักวิจัยและพัฒนา 2548

  1. การส่งหลักฐานโอนเงิน สามารถส่งมาที่ E-mail : pawan.t@psu.ac.th เช่น slip นำฝาก/ Slip ATM/E-banking   ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 และระบุนามที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน

*** การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งเอกสารการโอนเงินและได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่แล้ว ***

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy