กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการขอรับทุน บพข.

พัฒนาข้อเสนอโครงการขอรับทุน บพข.-02

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเพื่อขอรับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 (อาจารย์/นักวิจัย ทั่วไป)

  • การบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ Freedom To Operate for Research and Development Project” ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง(LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567


วันที่
20-22 กุมภาพันธ์ 2567 (เฉพาะอาจารย์/นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ Technology Feasibility, Market and Market Feasibility R&D Project” ณ ห้องเดอะลอฟท์ เมจิค ชั้น1 โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

*** ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ ต้องแนบ “ร่าง” ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอรับทุนวิจัยภายนอก ที่มีระดับ TRL    เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุพรชัย  อ่อนดำ
โทร. 074-286954 E-mail : supornchai.o@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy