กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PMUC Roadshow เพื่อสร้างความเข้าใจในการขอทุน บพข.

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม PMUC Roadshow ครั้งที่ 1 ปี 2567 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 สำนักวิจัยและพัฒนา อาคาร LRC1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำทีมโดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชนณ์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ที่จะมาแนะนำบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของ บพข รวมถึงบอกเล่าแผนงานสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในด้านต่าง ๆ เช่น อาหารสำหรับอนาคต ดิจิทัล การแพทย์และสุขภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน โลจิสติกส์และระบบราง Future mobility เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำแผนงานที่เป็น Enabler ได้แก่ Global partnership, Technology Localization, Innovative Driven Enterprise (IDE) และแนวทาง/ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจาก บพข ซึ่งนอกจากจะได้รับความเข้าใจในการขอรับทุนแล้ว ยังเป็นเวทีให้นักวิจัยได้สอบถามข้อสงสัยและได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงอีกด้วย

ลงทะเบียนวันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย อ่อนดำ
E-mail : supornchai.o@psu.ac.th โทร. 074-286954

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy