กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความเข้าใจ การใช้งานระบบ REDCap

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : REDCap เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ REDCap ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์เขมภณ ชุ่มชื่น จากคณะแพทยศาสตร์  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม  2567 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

** รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน**

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ โทร 0-7428-6941 Email : sudarat.w@psu.ac.th

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy