กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง”

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง” ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00  น. ณ ห้อง EILA 5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ศึกษาวิธีการ เทคนิคการบริหารจัดการเวลาในการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน หรืองานประจำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ จากคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ รศ.ดร.วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้เสวนา ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย  อ่อนดำ
โทร. 074-286954 หรือ E-mail : supornchai.o@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy