กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญร่วมโครงการ PSU×KMUTT ปีที่ 2 พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยร่วมศาสตร์พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน รวมทั้งยกระดับความร่วมมือในระยะยาวและยั่งยืนจึงได้จัดให้มีโครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Multidisciplinary Research & Innovation Joined Projects between King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Prince of Songkla University (KMUTTxPSU)) เป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2567 – 2569)
 
จึงขอเชิญชวน
1. นักวิจัยรุ่นใหม่อายุงานไม่เกิน 3 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ
2. นักวิจัยที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านการเข้าร่วม Boot camp
 
โดยทั้ง 2 กลุ่ม ข้างต้น มีความสนใจในประเด็นวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มงานวิจัยอาหารและอาหารมูลค่าสูง
2. กลุ่มงานวิจัยการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3. กลุ่มงานวิจัย BCG
4. กลุ่มงานวิจัยยางพารา
5. กลุ่มงาน wellness
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Boot camp เพื่อร่วมพัฒนาโครงการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงเทพ  สิทธิพิเศษผู้ผ่านกิจกรรม Bootcamp : เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ภายใต้โครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 
ลงทะเบียนวันนี้  – 31 มีนาคม 2567 (หากล่าช้าจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)
 
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เจนจิรา สมชาติ
โทร 080-5481556 หรือ E-mail: janjira.s@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy