กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ MFUxPSU ปีที่ 1 พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp

MFUxPSU

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยร่วมศาสตร์พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน รวมทั้งยกระดับความร่วมมือในระยะยาวและยั่งยืนจึงได้จัดให้มีโครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Multidisciplinary Research & Innovation Joined Projects between Mae Fah Luang University and Prince of Songkla University (MFUxPSU))


จึงขอเชิญชวนนักวิจัยรุ่นใหม่
(อายุงานไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2556 -2567)


มีความสนใจทางด้าน 

  1. ด้านสมุนไพรและความงาม 
  2. ด้านอาหารและความมั่นคงทางอาหาร  
  3. ด้าน BCG 


เข้าร่วม
สมัครเป็นนักวิจัยในโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรม Boot camp ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมพัฒนาโครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่  28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดสงขลา


สิทธิพิเศษผู้ผ่านกิจกรรม
Bootcamp :
เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ภายใต้โครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ

ลงทะเบียนวันนี้ – 14 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเจนจิรา สมชาติ
โทร
080-5481556 หรือ E-mail: janjira.s@psu.ac.th  

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy