กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบประเมินประเภทงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ”

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบประเมินประเภทงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (PSU Biosafety)” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจการใช้งานระบบยื่นขอประเมินประเภทงานวิจัยและระดับความปลอดของห้องปฏิบัติการและระบบยื่นขอรับการประเมินระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ก่อนการเปิดใช้งานระบบ และสามารถดำเนินการขอการรับรองงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


ลงทะเบียนวันนี้ – 14 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสินาฏ วัชราภรณ์
โทรศัพท์ 074-28-6963 E-mail: sineenart.w@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy