กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญร่วมอบรมการใช้ระบบ SciVal เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย ม.อ.

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบ SciVal เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย ม.อ.” เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานได้อย่างเข้มแข็ง ตอบโจทย์ และยกระดับคุณภาพการแข่งขันตามสมรรถนะของหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

 

รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยของคณะ/หน่วยงาน

วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

 

รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ประสานงานวิจัยของคณะ/หน่วยงาน

วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

 

ลงทะเบียนวันนี้ –  2 สิงหาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย  อ่อนดำ โทร. 074-286954 E-mail: supornchai.o@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy